Contact Us

Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü
Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs,
34342 Bebek, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Google Maps location

+90 212 359 7307

dsai@boun.edu.tr

dsai.admissions@boun.edu.tr